divendres, 23 de maig del 2008

gris, caminars capcots i engany


professió
negoci
ofrena
entesa
transacció
coneixement
transformació
aparença
tracte
concentració
espera
...
espera...
avorriment
motivació
desgast
contaminació
des-humanització
esepera
oblit
ritme
rit...
...me
benefici
...
MORFINA
mor
T